Kokemus & Konteksti Oy

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT) on yksi tutkituimmista psykoterapiamuodoista. Se on kehittynyt kognitiivisen psykologian sekä oppimis- ja sosiaalipsykologian teorioiden ja tutkimusten pohjalta. KKT soveltuu useimpiin psykologisiin ongelmiin sekä enemmän aikaa vaativiin, psykiatrin diagnosoimiin häiriöihin. Sillä on saatu hyviä tuloksia lyhyidenkin hoitojaksojen pohjalta.

Terapian aloittaaksesi sinulla ei tarvitse olla psykiatrin diagnoosia. Terapiaan hakeutuminen ei myöskään ole merkki siitä, että sinulla olisi mielenterveysongelmia tai että olisit psykologisesti heikko. Monenlaiset taustavaikuttajat – työ, perhetilanne, yleinen terveydentila, ihmissuhteet – voivat aiheuttaa kuormitusta, joka pitkään jatkuessaan saattaa johtaa ongelmien kasaantumiseen. Ongelmia on viisasta purkaa ennemmin kuin myöhemmin. KKT:ssa otetaan huomioon, miten menneisyytesi on vaikuttanut nykytilanteeseen. Painopiste on kuitenkin nykyhetkessä eli siinä kuinka tunnet, ajattelet, toimit ja kommunikoit nykyhetkessä ja miten koet ajankohtaiset ongelmasi.

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) on kognitiivisen käyttäytymisterapian “päivitetty” muoto. Suuntauksen nimi juontuu sen keskeisistä, tietoisuustaitojen harjaannuttamiseen pohjaavista strategioista. Tavoitteena on opetella kohtaamaan tunteita ja ajatuksia, joita ei voi kontrolloida sekä sitoutua sellaisiin toimintatapoihin, jotka vahvistavat kokemusta elämän mielekkyydestä.

Psykoterapeutti (YET) Eija Leppävuori

Olen FM, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti (Valvira, Kela), psykiatrian erikoissairaanhoitaja ja terveydenhoitaja (AMK).

Tarjoan psykoterapiapalveluja nuorille ja aikuisille sekä työnohjausta ja neuvontaa. Kognitiivisen käyttäytymisterapian näkökulman ja perusperiaatteiden ohella sovellan työotteessani hyväksymis- ja omistautumisterapeuttista lähestymistapaa integratiivisella otteella.

Tutustu kotisivuihini ja ota yhteyttä niin kerron lisää!

 

Made with Repix (http://repix.it)

 

Jaa:
Share