Oma konteksti

Tieni psykoterapeutiksi on pitkä, mutta looginen. Luontainen kiinnostukseni ihmisen käyttäytymiseen vei minut taannoin yliopistoon, maailman kulttuurien laitokselle vertailevan uskontotieteen sekä sosiologian ja filosofian pariin. Opintojen puitteissa perehdyin inhimillisen käyttäytymisen kiemuroihin monitieteisestä näkökulmasta. Terapiatyöskentelyäni ohjaakin kontekstualistinen näkemys: ympäristö (kulttuuri, yhteiskunta, yhteisö, lähisuhteet) muovaa ratkaisevasti tapaamme kokea asioita eli sitä, kuinka ajattelemme, tunnemme ja toimimme. Ja toisaalta: se miten toimimme, vaikuttaa ympäristöömme. Oman mielen ymmärtämiseksi onkin tärkeää tutkia oman kokemuksen kontekstia eli sitä, miten elämänhistoria on muovannut omaa tapaa kokea ja merkityksellistää asioita.

Psykiatrisen sairaanhoitajan ammatissa olen voinut yhdistää akateemiset intressini käytännönläheiseen työhön. Työskenneltyäni pitkään psykiatrian alalla aikuisten, nuorten ja perheiden parissa suoritin kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapiaopinnot. Syventävissä yliopisto-opinnoissani uskontotieteen alalla olen perehtynyt muun muassa siihen, miten buddhalaisesta kulttuuritraditiosta peräisin oleva “jalon kahdenksanosaisen polun seitsemäs askel” mindfulness on läpi historian ja kulttuurien vaeltaessaan muotoutunut sekä psykoterapeuttiseksi tekniikaksi että trendikkääksi itsehoitotuotteeksi. Olen paneutunut lähietäisyydeltä tietoisuustaitojen problematiikkaan tutkimalla pro gradussani astangajoogan harjoittajien kokemuksia harjoituksen vaikutuksista. Taannoin astangajoogaa pitkään harjoittaneena minulla on myös omakohtainen tuntuma keholähtöiseen kokemuksen tutkimiseen ja sitä kautta sisäistynyt ymmärrys kehollisuuden merkityksestä myös psykoterapiaprosessissa. Koska populaaripsykologia ohjaa nykyään voimakkaasti tapaamme ymmärtää itseä ja kanssaihmisiä, olen jatko-opinnoissani lähtenyt tutkimaan itseapuoppaissa paljastuvia itsen ymmärtämisen tapoja sekä niiden juuria. (Tällä hetkellä väitöskirjaprojekti on tosin tauolla).

Kognitiivinen käyttäytymisterapia ja tietoisuustaitojen merkitystä muutosprosesseissa painottava hyväksymis- ja omistautumisterapia ovat minulle luontevia kehyksiä hahmottaa psykologisten haasteiden syntyä ja mahdollisuuksia ongelmien lievittämiseen. Terapiasuhteessa koen olevani enemmän asiakkaideni elämänvalmentaja ja kanssakulkija kuin kaikkitietävä asiantuntija. Terapeutti ei eroa ratkaisevalla tavalla asiakkaistaan – kyse on lähinnä siitä, että terapeutilla on valmiuksia tarkastella asiakkaan ongelmia toisenlaisesta näkökulmasta. Tätä asetelmaa kuvataan HOT:ssa toisinaan kahden vuoren metaforalla: jos minä osaan auttaa sinua vuorelle kiipeämisessä, se ei johdu siitä että katselen sinua saman vuoren huipulta alaspäin, vaan siitä että olen omalla vuorellani, laakson toisella puolella. Minun tehtäväni on nähdä ja osoittaa etäisyyden päästä ne esteet, vaaralliset askelmat ja umpikujat, joita et itse voi nähdä. Näin voit askel askeleelta tietä tunnustellen löytää oman reittisi.

Psykoterapeutti (YET) Eija Leppävuori

Merkitykselliset koulutukset ja tutkinnot

Psykoterapeutti (YET), kognitiivinen käyttäytymisterapia
Tieteellisen hypnoosin perusteet 2023
Funktionaalinen kehotietoisuus ja kehomielen integrointi (bodyfulness) / Timo Klemola 2022
Process based therapy 2018 / Steven Hayes & Stefan G. Hoffmann
FM (vertaileva uskontotiede, sosiologia, filosofia); jatko-opiskelija 2018 –
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Terveydenhoitaja (AMK)
Sosiaalipedagogisen perhetyön erikoistumisopinnot

Työkokemus

Aikuis- ja nuorisopsykiatria (HUS/HYKS) 1996-2016
Oma vastaanotto (aikuiset ja nuoret) alkaen 2013

Copyright © 2022 Konteksti.net. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivuston sisällön kopiointi tai lainaaminen ilman lupaa kielletty.

Jaa:
Share