Psykoterapeutti & konteksti

Tieni psykoterapeutiksi on pitkä, mutta looginen. Luontainen kiinnostukseni ihmisen käyttäytymiseen vei minut taannoin yliopistoon, maailman kulttuurien laitokselle vertailevan uskontotieteen sekä sosiologian ja filosofian pariin. Opintojen puitteissa perehdyin inhimillisen käyttäytymisen kiemuroihin monitieteisestä näkökulmasta. Terapiatyöskentelyäni ohjaakin kontekstualistinen näkemys: ympäristö (kulttuuri, yhteiskunta, yhteisö, lähisuhteet) muovaa ratkaisevasti tapaamme kokea asioita eli sitä, kuinka ajattelemme, tunnemme ja toimimme. Ja toisaalta: se miten toimimme, vaikuttaa ympäristöömme. Oman mielen ymmärtämiseksi onkin tärkeää tutkia oman kokemuksen kontekstia eli sitä, miten oppimishistoria on muovannut omaa tapaa kokea asioita.

Psykiatrisen sairaanhoitajan ammatissa olen voinut yhdistää akateemiset intressini käytännönläheiseen työhön. Työskenneltyäni pitkään psykiatrian alalla aikuisten, nuorten ja perheiden parissa suoritin kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapiaopinnot. Syventävissä yliopisto-opinnoissani olen perehtynyt muun muassa siihen, miten buddhalaisesta traditiosta peräisin oleva ”jalon kahdenksanosaisen polun seitsemäs askel” mindfulness on läpi historian ja kulttuurien vaeltaessaan muotoutunut sekä psykoterapeuttiseksi tekniikaksi että brändätyksi itsehoitotuotteeksi. Tietoisuustaitoihin perehdyin lähietäisyydeltä tutkimalla astangajoogan harjoittajien kokemuksia harjoituksen vaikutuksista. Astangajoogaa harjoittaneena minulla on myös omakohtainen tuntuma nimenomaan kehofokusoituun tietoisuustaitojen harjoittamiseen. Tällä hetkellä tutkin jatko-opintojeni puitteissa self-help -kirjallisuutta.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia ja tietoisuustaitojen merkitystä muutosprosesseissa painottava hyväksymis- ja omistautumisterapia ovat minulle luontevia kehyksiä hahmottaa sitä, miten psykologinen kärsimys syntyy ja miten sitä on mahdollista lievittää. Terapiasuhteessa koen olevani enemmän asiakkaideni elämänvalmentaja ja kanssakulkija kuin kaikkitietävä asiantuntija. Terapeutti ei eroa ratkaisevalla tavalla asiakkaistaan. Kyse on lähinnä siitä, että hän osaa tarkastella asiakkaan ongelmia toisenlaisesta näkökulmasta. Tätä asetelmaa kuvataan HOT:ssa toisinaan kahden vuoren metaforalla: jos minä osaan auttaa sinua vuorelle kiipeämisessä, se ei johdu siitä että katselen sinua saman vuoren huipulta alaspäin, vaan siitä että olen omalla vuorellani, laakson toisella puolella. Minun tehtäväni on nähdä ja osoittaa etäisyyden päästä ne esteet, vaaralliset askelmat ja umpikujat, joita et itse voi nähdä. Näin voit askel askeleelta tietä tunnustellen löytää oman reittisi.

Psykoterapeutti (YET) Eija Leppävuori

Koulutus ja tutkinnot

Psykoterapeutti (YET), kognitiivinen käyttäytymisterapia
FM (vertaileva uskontotiede, sosiologia, filosofia); jatko-opiskelija 2018 –
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Terveydenhoitaja (AMK)
Sosiaalipedagogisen perhetyön erikoistumisopinnot

Työkokemus

Aikuis- ja nuorisopsykiatria (HUS/HYKS) 1996-2016
Oma vastaanotto (aikuiset ja nuoret) alkaen 2013

Copyright © 2015 Konteksti.net. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivuston sisällön kopiointi tai lainaaminen ilman lupaa kielletty.

Jaa:
Share